Šéf národného parku si vie v Tatrách predstaviť komínové záchody. Dokonca hovorí o výbornom nápade. Hľadá sa už iba ten, kto by ich zaplatil.

 

U nás pomerne neznámu technológiu „komínových“ záchodov v Modrá lanovka-ke predstavila vášnivá turistka a ochrankyňa prírody Alena Váradyová.
Alena Váradyová
Článok vyvolal veľký ohlas. Pozrieť si ho môžete tu.

Vysvetľuje v ňom technické princípy, riziká a dôvody, prečo by pomohli práve Vysokým Tatrám.

 

Bolo preto zaujímavé počkať, čo povedia odborníci a kompetentní.

 

1. Správa TANAP-u
Šéf štátnych ochranárov zo Správy Tatranského národného parku Pavol Majko hovorí, že technológia je veľmi dobrá. V tatranských podmienkach by sa vskutku uplatnila.

„S komínovými záchodmi som sa už stretol. Videl som ich v národnom parku Kodiak na Aljaške, ale i v severnej Európe,“ hovorí o vlastnej skúsenosti.

Majko vidí v komínových záchodoch riešenie.

Spomína, že nových nápadov pribúda. „Zaujímavé na takýto účel sú aj solárne panely. Tie v záchode vysušia mokrú časť biologického odpadu. Sušina sa potom ľahšie odváža na kompost,“ spresňuje.

Problém vidí, prekvapenie …, v peniazoch. Štátna ochrana prírody nemá na takéto projekty prostriedky.

 

„Je to možno ďalší podnet na diskusiu o vyberaní vstupného. Ďalšou možnosťou je, aby projekt financovala samospráva, ktorá získava príjmy z cestovného ruchu alebo organizácie typu OO CR,“ povedal Majko.

Dodal, že pri povoľovacích projektoch sa snažia myslieť aj na záchody, prax však býva zložitejšia. Stotožňuje sa s nedostatočnosťou možností, ktoré ponúkajú plastové búdky. „Už len kapacitne nestíhajú,“ spresnil.

 

2. ŠL TANAP-u

V podobnom duchu na iniciatívu reagujú aj Štátne lesy TANAP-u, ktoré v Tatrách majú na starosti údržbu turistických chodníkov.

„Každý krok k tomu, aby Tatry boli čistejšie, vnímame pozitívne,“ spresňuje ich hovorkyňa Martina Petránová.

 

Upozorňuje ale, že komínové záchody sú využiteľné len na miestach, kam sa dá dostať vozidlom, ktoré by zabezpečilo odvoz fekálií. „Jedine, že by sa našiel iný spôsob znášania exkrementov. Napríklad turisti by boli natoľko uvedomelí, že by si ich sami zniesli nadol – tak ako je to v niektorých krajinách – alebo by túto „službu“ zabezpečovali nosiči,“ rozmýšľa nahlas.

Biela voda
Ako dlhodobé riešenie sa plastové toalety pre Tatry neukazuje ako dobré. mobilný záchodNa frekventovanej Bielej vode je záchod navyše skrytý. Mnoho turistov o ňom nevie.mobilné záchody

Nezahasuje iskru
Ani Štátne lesy TANAP-u teraz nemajú prostriedky na tento účel. „Ak by sa projekt komínových záchodov ukázal ako realizovateľný, otázky jeho financovania budú určite predmetom ďalšej diskusie zainteresovaných strán,“ nezhasína iskry nádeje.

Petránová potvrdzuje riziko dopadu fekálnych baktérií na životné prostredie a na človeka. „Pritom vôbec nezáleží na tom, či sa exkrementy nachádzajú v blízkosti turistických chodníkov alebo nie. Turisti by si mali uvedomovať tieto riziká a svojím správaním minimalizovať riziko kontaminácie pôdy či vody,“ povedala.

Modrá lanovka je hrdá, že môže pomôcť iniciatíve, ktoré si získava ohlas a má šancu vyriešiť problém.


Dodatok 20. novembra.

Za obce a mestá na podnety ku komínovým záchodom odpovedá viceprimátor Vysokých Tatier Jozef Janiga.

Podľa Janigu za dané územie je vždy zodpovedný správca alebo jeho majiteľ. „Na druhej strane sú ale po dohode s nimi pri riešení problémov ako je tento zodpovedné aj obce a takisto v nich pôsobiace podnikateľské a iné subjekty profitujúce z toho územia.“  Riešenie je teda vecou dohody. „Možností je viac, chce to len konštruktívny prístup,“ povedal.

 

Mám komentár: